طرح و برنامه باید چراغ راه سازمان باشد/ لزوم بازنگری و تدوین برخی از روش‌ها و سیستم‌ها در شرکت

طرح و برنامه باید چراغ راه سازمان باشد/ لزوم بازنگری و تدوین برخی از روش‌ها و سیستم‌ها در شرکت

مديرعامل پارس‌خودرو در راستاي ايجاد تعامل گسترده با پرسنل شرکت بعد از دیدار با رؤسای تولید این بار با رؤسا و سرپرستان معاونت ‌طرح و برنامه نشستي صميمانه برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي، مهندس علي شيخ‌زاده، مديرعامل پارس‌خودرو گفت: نبود آیین‌نامه و فرآیند و سیستم لازم بر سلیقه‌ای عمل کردن مدیران نقش اساسی دارد و اگر فرآیند در هر شرکتی وجود داشته باشد جلوی رفتار سلیقه‌ای گرفته می‌شود و باید هر سازمانی که می‌خواهد پیشرفت کند سیستم و برنامه راهبردی داشته باشد.
مدیرعامل پارس‌خودرو گفت: واحدهای طرح و برنامه باید با ترسیم سیستم‌ها و روش‌های کارشناسی شده و تهیه نقشه‌های راهبردی، مسیر رشد و تعالی سازمان را برای مدیران ارشد ترسیم کنند تا تلاش‌های تمامی پرسنل شرکت در مسیر درست و روشنی به کار گرفته شود.
وی بر اهميت جايگاه رؤسا و سرپرستان در مدیریت‌های مختلف اشاره کرد و گفت: طرح و برنامه می‌تواند چراغ راه مدیرعامل شرکت باشد و باید این مهم در پارس‌خودرو، آن‌چنان قوی باشد که مدیران سازمان بدون هیچ دغدغه‌ای شرکت را در مسیر تعالی قرار دهند.
مدیرعامل پارس‌خودرو ضمن تأکید بر ساختار سازی و ایجاد رویه‌های پویا و کارشناسی شده در شرکت گفت: وجود لایه‌های قوی در سازمان موجب انتقال راهکارها و درنهایت توسعه سیستم‌ها در شرکت خواهد شد و باید واحدهای طرح و برنامه، تشکیلات و روش‌ها و واحدهای سازمانی به ارائه راهکار بپردازند. مدیرعامل پارس‌خودرو گفت: باید يک سيستم جامع براي ارزيابي عملکرد کارکنان ايجاد کنيم تا شرايط براي رشد و ارتقاء متخصصان و تلاشگران شرکت فراهم شود.
وی با اشاره به روش رشد و ارتقای افقی پرسنل و کارشناسان در مواردی که چارت سازمانی اجازه ارتقاء پست را ندهد، گفت: شاید در برخی موارد چارت سازمانی ظرفیت رشد و ارتقاء پست را برای تمامی افراد شایسته نداشته باشد که باید با تهیه سازوکارهای مناسب و منطقی زمینه رشد و ارتقاء افقی پرسنل فراهم شود.

SuperUser Account امتیاز به خبر :