اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس خودرو

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس خودرو

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پارس خودرو ( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

شماره ثبت : 16832        شماره شناسه ملی : 10100599444  

 

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 1399/04/03 به شماره 27586 در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این شـرکت برای سـال مالی منتهی به 1398/12/29 در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 بـه اطلاع سـهامداران محـترم مـي رسـاند محل برگزاری مجمع به آدرس سالن سردارشهيد قاسم سليمانی شركت پارس خودرو واقع در كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج تغيير پيدا كرده است.

همچنين با توجه به شيوع ويروس كرونا و شرايط مندرج در نامه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مبارزه با بيماری كرونا و عدم صـدور مجوز توسط ستـاد مزبور در خصوص مجامعی كه بـيش از 15 شخـص حقيقي و يا حقوقي در آنها شركت نمايند، جهت جلوگيري از شيوع بيماری كرونا و رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، از سهامداران محترم خواهشمنديم نسبت به ارسال سؤالات خود و مشاهده آنلاين برگزاری مجمع از طريق پايگاه اينترنتی شركت پارس خودرو به آدرس  www.parskhodro.ir اقدام فرمايند .
لازم به ذکر است سهامداران محترم حقیقی جهت مشاهده آنلاین از کد بورسی به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز ورود و سهامداران محترم حقوقی از شماره ثبت شرکت به عنوان رمز ورود استفاده نمایند . 

دستور جلسه :

 1 – استماع گزارش هیات مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه ، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1399 .

5- انتخاب اعضای هیات مدیره .

6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

7- تصویب سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

 

                                                        هیات مدیره شرکت پارس خودرو ( سهامی عام )

 

news.parskhodro.ir 27780 امتیاز به خبر :