آگهي مناقصه عمومی شماره 4 - 99

آگهي مناقصه عمومی  شماره 4 - 99

انجام خدمات تهیه و طبخ غذای پرسنل پارس خودرو / سرویس و نگهداری سخت افزار و نرم افزار ی ایستگاه ههای کاری و سرورها ، پشتیبانی شبکه و چاپگرها

شركت پارس خودرو در نظر دارد انجام خدمات ذیل را به پیمانکاران توانمند واگذار نماید، لـذا از كليـه پيمانكاران با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل مي آيد مطابق شرایط مندرج در جدول ذیل از روز سه شنبه مورخ 05/06/99 لغایت چهار شنبه مورخ 12/06/99 (ساعت 9 صبح لغایت 15 عصر) نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد و ارایه  مدارک: تهران، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج، شرکت پارس خودرو، معاونت بازرگاني، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید، اداره مناقصه و برنامه ریزی خرید. تلفن : 48914552 و 48914389

هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 500.000ریال(پانصد هزارریال) به حساب جام شماره  7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.

بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد, همچنین تیم ارزیابی پارس خودرو به منظور بررسی و ارزیابی توان فنی شرکتهای داوطلب، از امکانات آنان بازدید خواهند نمود.

ردیف

شرح فعالیت

 

الزامات مورد نظر

 

1

انجام خدمات تهیه و طبخ غذای پرسنل پارس خودرو

  1. داشتن حداقل یک قرارداد طبخ بالای 3000 نفر در روز طی 5سال گذشته
  2. داشتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار وامور اجتماعی

2

سرویس و نگهداری سخت افزار و نرم افزار ی ایستگاه ههای کاری و سرورها ، پشتیبانی شبکه و چاپگرها

  1. رتبه 4 در زمینه خدمات پشتیبانی از شورای عالی انفورماتیک
  2. رتبه 4 در زمینه شبکه داده ها از شورای عالی انفورماتیک
  3. پرسنل دارای مدرک MCSE  و حداقل دوسال سابقه
  4. دارای پرسنل یا قرارداد در زمینه Pix-firewall و Juniperحداقل یکنفر با یکسال سابقه
  5. حداقل یکنفر پرسنل دارای مدرک  CCNP با یکسال سابقه
  6. متخصص سرور HP حداقل یکنفر
 
news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست