آگهي فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار شماره 5 - 99

آگهي فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار شماره 5 - 99

شركت پارس خودرو در نظر دارد جهت اجرای پروژه های جاری خود ، نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران توانمند اقدام نماید ، لـذا از كليـه پيمانكاران و شركت هاي با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل مي آيد جهت معرفی و اعلام همکاری با مراجعه به سایت پارس خودرو به آدرس www.parskhodro.ir بخش اخبار– آگهی ها ، رزومه خود را براساس فرم "تشخیص صلاحیت پیمانکاران" تهیه و تا تاریخ 99/09/10 به آدرس ایمیل sourcing@parskhodro.ir یا s.parskhodro@gmail.com ارسال یا به صورت CD به آدرس: تهران، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج، پارس خودرو، معاونت بازرگاني، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید، اداره منبع یابی و ارزیابی منابع ارسال و در صورت نیاز با شماره های 48913394 یا 48914420 تماس حاصل نمایند. بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد, همچنین تیم ارزیابی پارس خودرو به منظور بررسی و ارزیابی توان فنی شرکتهای داوطلب از امکانات آنان بازدید خواهند نمود، و پس از ارزیابی توانمندی متقاضیان , اسناد مناقصه در اختیار پیمانکاران واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

                                                                                                                                                              ارتباطات پارس خودرو

 

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست