آگهي فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار شماره 1-1400

آگهي فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار شماره 1-1400

شركت پارس خودرو در نظر دارد جهت اجرای پروژه های جاری خود ، نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران توانمند اقدام نماید.

اطلاعات بیشتر در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد.

آگهي فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار شماره 1-1400

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :

فایل پیوست

خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست