آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 1-1400

آگهی مزایده عمومی خودرو  شماره 1-1400

شركت پارس خودرو در نظر دارد تعدادی از خودروهاي کارکرده با کیلومتر بالا، مستعمل و اوراقی مازاد خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند.

از اشخاص حقیقی و حقوقی مايل به شركت در مزايده دعوت به عمل مي آيد جهت بازديد از خودروها، از روز شنبه مورخ 1400/04/12  لغایت دوشنبه مورخ 1400/04/14  از ساعت 9/00 الي 13/00 به آدرس ذيل مراجعه نمايند:

آدرس: تهران – كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج –روبروی درب شرکت بهنوش , پارکینگ مخابرات

   شایان ذکراست برگه پيشنهاد قیمت وفرم شرايط شركت در مزايده در روز بازديد در اختيار بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت و مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 1400/04/14  لغایت 1400/04/15  از ساعت 9:00 الی14:00 می باشد.

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست