آگهي فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار شماره 6 -98

آگهي فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار  شماره 6 -98

شركت پارس خودرو در نظر دارد جهت اجرای پروژه "نصب و راه اندازی خط پرس قالبهای  G2 در سایت پارس خودرو" نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران توانمند اقدام نماید ،

لـذا از كليـه پيمانكاران و شركت هاي با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل  مي آيد جهت معرفی و اعلام همکاری با مراجعه به سایت پارس خودرو به آدرس www.parskhodro.ir  بخش  اخبار– آگهی ها ، رزومه خود را براساس فرم "تشخیص صلاحیت پیمانکاران" تهیه و تا تاریخ 19/10/98 به آدرس ایمیل  sourcing@parskhodro.ir  یا s.parskhodro@gmail.com  ارسال یا به صورت CD به آدرس: تهران، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج، پارس خودرو، معاونت بازرگاني، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید، اداره منبع یابی و ارزیابی منابع ارسال و در صورت نیاز با شماره های 48914413 یا 48914420  تماس حاصل نمایند.

بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد, همچنین تیم ارزیابی پارس خودرو به منظور بررسی و ارزیابی توان فنی شرکتهای داوطلب از امکانات آنان بازدید خواهند نمود، و پس از ارزیابی توانمندی متقاضیان , اسناد مناقصه در اختیار پیمانکاران واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی پارس خودرو

news.parskhodro.ir 27636 امتیاز به خبر :