آگهي مناقصه عمومی شماره7-98

آگهي مناقصه عمومی  شماره7-98

شركت پارس خودرو در نظر دارد خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لـذا از كليـه پيمانكاران و شركت هاي با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل  مي آيد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از تاریخ شنبه مورخ 98/11/12  لغایت  سه شنبه مورخ 98/11/15  همه روزه  از ساعت 10 الي 15 به آدرس: تهران ، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج ، شركت پارس خودرو ، معاونت بازرگاني ، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید ، اداره مناقصات و برنامه ریزی خرید مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 48914389 و 48914552 تماس حاصل فرمایند .

هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 300.000ریال(سیصدهزارریال) به حساب جام شماره  7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.

          بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

 

طبخ، توزیع و سرو غذاي پرسنل

 

  1. گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه
  2. گواهی تائید صلاحیت ایمنی از وزارت کار
  3. دارای سابقه پخت بیش از 3000 پرس غذا در روز

 

 

روابط عمومي شركت پارس خودرو

news.parskhodro.ir 27636 امتیاز به خبر :