آگهي مناقصه عمومی شماره 5 -98

آگهي مناقصه عمومی شماره 5 -98

شركت پارس خودرو در نظر دارد خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .

شركت پارس خودرو در نظر دارد خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لـذا از كليـه پيمانكاران و شركت هاي با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل مي آيد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از تاریخ دوشنبه مورخ 98/08/13 لغایت چهارشنبه مورخ 98/08/22 همه روزه (بجز پنجشنبه و ایام تعطیل) از ساعت 9 الي 15 به آدرس: تهران ، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج، شركت پارس خودرو، معاونت بازرگاني، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید، اداره مناقصات و برنامه ریزی خرید مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند .
هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 300.000ریال(سیصدهزارریال) به حساب جام شماره 7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر. بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. *هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ردیف شرح عملیات شرایط مورد نظر تماس
1 طبخ و توزیع غذای پرسنل داشتن گواهی تائید صلاحیت ایمنی از وزارت کار
دارای سابقه پخت بیش از 3000 پرس غذا در روز
48914389
48914552
SuperUser Account امتیاز به خبر :