آغاز طرح واکسیناسیون تمامی کارکنان پارس خودرو

آغاز طرح واکسیناسیون تمامی کارکنان پارس خودرو

.

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست