با ثبت تولید 110300 دستگاه در پارس خودرو
آخرین خودروی تولیدی سال 99 از خط خارج شد
همزمان با روزهای پایانی سال 99 ، پارس خودرو با همت و تلاش کارکنان خود توانست با ثبت تولید 110300 دستگاه ، ضمن افزایش تولید نسبت به سال گذشته به کار خود در سال 99 پایان دهد.

26 اسفند 1399

آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 1-1400
شركت پارس خودرو در نظر دارد تعدادی از خودروهاي کارکرده با کیلومتر بالا، مستعمل و اوراقی مازاد خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند.

06 تیر 1400

اينفوگرافی

کوییک آر

بنر تبلیغاتی