تولید قوای محرکه خودروی P90 در مگاموتور
پروژه توسعه، تامین و تکوین قوای محرکه P90 با تاکید بر وابستگی خارجی حداقلی و با بهره مندی از توان تخصصی داخلی در مگاموتور در سال جاری بازتعریف و در حال پیگیری است.

14 آذر 1401

اينفوگرافی

DI5

بنر تبلیغاتی