آرشیو ماه اسفند 1401

آگهی مناقصه عمومی  100-1401

آگهی مناقصه عمومی 100-1401

آگهي تمدید مناقصه عمومي  شماره: 100-1401 شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق تامین کننده واجد صلاحیت تامین نماید، لذا از کلیه تولید کنندگان، با زمینه فعالیت مرتبط دعو...
آگهی مزایده خودرو

آگهی مزایده خودرو

آگهی مزایده عمومی خودرو  شماره 2-1401         شركت پارس خودرو در نظر دارد تعدادی از خودروهاي کارکرده، مستعمل و مازاد خود را از طريق برگزاري مزا...