آرشیو سال 1402

آگهی مزایده عمومی خودرو  شماره 06-1402

آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 06-1402

آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 06-1402 شركت پارس خودرو در نظر دارد تعدادی از خودروهاي کارکرده، مستعمل و مازاد خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند. از اشخاص حقیقی و حقوقی ماي...
آگهی مزایده عمومی قطعات برلیانس شماره 07-1402

آگهی مزایده عمومی قطعات برلیانس شماره 07-1402

شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام مازاد برلیانس خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي بر اساس شرایط و مشخصات ذیل به فروش برساند : زمان بازدید کالا : تاریخ 1402/11/21 لغایت 1402/11/28 از ساع...