آرشیو ماه مهر 1401

آگهی مناقصه عمومی  02-1401

آگهی مناقصه عمومی 02-1401

  آگهي مناقصه عمومی شماره: 2-1401   شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق تامین کننده واجد صلاحیت تامین نماید، لـذا از كليـه تولید کنندگان، با زمینه فعاليت...