آرشیو ماه آبان 1402

تمدیدآگهي  مناقصه عمومی  شماره  237-1402

تمدیدآگهي مناقصه عمومی شماره 237-1402

تمدیدآگهي مناقصه عمومی شماره 237-1402 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل (خرید سرور و ملزومات) از شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرت...