آغاز طرح واکسیناسیون تمامی کارکنان پارس خودرو

آغاز طرح واکسیناسیون تمامی کارکنان پارس خودرو

.

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط