بازدید بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور از پارس خودرو

بازدید بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور از پارس خودرو

.

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط