پارس خودرو میزبان دومین کنگره ملی شهدای پایتخت

پارس خودرو میزبان دومین کنگره ملی شهدای پایتخت

گزارش تصویری از دومین کنگره ملی شهدای پایتخت در پارس خودرو

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :