تمدیدآگهي مناقصه عمومی شماره 237-1402

تمدیدآگهي  مناقصه عمومی  شماره  237-1402

تمدیدآگهي مناقصه عمومی
شماره 237-1402
شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل (خرید سرور و ملزومات) از شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل مي آيد از روز دوشنبه مورخ 1402/08/15 لغایت دوشنبه مورخ 1402/08/22 (ساعت 9 صبح لغایت 16 عصر) نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه اقدام نمایند.
آدرس محل دریافت اسناد مناقصه: ( سایت پارس خودرو ( www.parskhodro.ir درقسـمت اخبـار – آگهـي و اطلاعیه – شـمار آگهـي 1402-237
آدرس محل ارایه پاکات پیشنهاد قیمت (پاکت ج): تهران، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج، شرکت پارس خودرو، معاونت بازرگانی، مدیریت بازرگانی داخلی، اداره خرید اداری و عمومی. تلفن : 48914420
• ارسال پاکت فنی و تایید مشخصات ذکر شده (الزامات تامین کننده) (پاکت ب) الزامی می باشد و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. لذا تیم ارزیابی پارس خودرو به منظور بررسی و ارزیابی توان فنی بازرگانی(پاکت ب) شرکت های داوطلب، از امکانات آن مجموعه بازدید به عمل خواهد آورد.
• شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبولی تمامی شروط اسناد مناقصه می باشد.
• اعتبار قیمت پاکت های ارسالی به مدت یک ماه از تاریخ بازگشایی پاکات می باشد. (اعتبار قیمت به صورت خوانا روی پاکت درج گردد)
• از برنده مناقصه یک فقره چک یا تضامین بانکی معادل کل مبلغ خرید اخذ خواهد شد و تا پایان تعهدات نزد دریافت کننده کالا باقی خواهد ماند.
• هزینه آگهي به عهد برنده مناقصه خواهد بود و شركت پارس خودرو در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.
مشخصات فنی سرور جدول شماره 1:

مشخصات فنی هارد سرور جدول شماره 2:
Description Part-Number Qty
1 HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD 872479-B21 20
2 HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD 881457-B21 52
3 HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD 870759-B21 28
الزامات تامین کننده :

1- داشتن گواهی معتبر رتبه یک؛ دو و سه شورای عالی انفورماتیک در گرایش تولید و ارائه رایانه های غیر MainFrame الزامیست.
2- کلیه تجهیزات میبایست با پارت نامبر اعلام شده در استعلام عینا همخوانی داشته باشد و هرگونه تغییر در مشخصات موجب ابطال کلی پیشنهاد خواهد گردید.
3- هرگونه کالا و قطعه Refer و Used مورد تایید نمیباشد و در صورت مشاهده کالا عودت خواهد گردید .
4- در صورت عدم احراز اصالت ، تجهیزات عودت خواهد گردید و کلیه خسارات بر عهده فروشنده خواهد بود.
5- زمان تحویل فوری میباشد.
6- 36 ماه گارانتی تعویض برای کلیه قطعات الزامی میباشد. همراه با ارائه کارت گارانتی معتبر و نامه مشخصات پارت نامبر.
7- نصب و راه اندازی بر عهده فروشنده خواهد بود.
8- کلیه تجهیزات میبایست به اخرین نسخه به روز رسانی گردد.
روابط عمومی شرکت پارس خودرو

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :