آگهی مزایده عمومی قطعات برلیانس شماره 07-1402

آگهی مزایده عمومی قطعات برلیانس شماره 07-1402

شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام مازاد برلیانس خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي بر اساس شرایط و مشخصات ذیل به فروش برساند :

زمان بازدید کالا : تاریخ 1402/11/21 لغایت 1402/11/28 از ساعت 9 الی 12
زمان ارائه پیشنهاد قیمت : تاریخ 1402/11/28 لغایت 1402/11/29 از ساعت 9 الی 14
محل بازدید : انبارهای شرکت پارس خودرو.
محل ارائه پیشنهاد قیمت : دفتر اداره فروش غیرمحصول (معاونت بازرگانی شرکت پارس خودرو)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده :
1-تصویرکارت ملی
سایر نکات : هزینه چاپ آگهی و کارشناسی مزایده بر عهده برندگان می باشد.
دریافت اطلاعات تکمیلی : از طریق شماره تماس 02148913250-02148913244
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
آدرس: تهران ; کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج - درب اصلی (ساختمان سبز) شرکت پارس خودرو.


روابط عمومی شرکت پارس خودرو

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :