آرشیو ماه تیر 1402

مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده  صاحبان سهام شركت پارس خودرو برگزار شد

مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده صاحبان سهام شركت پارس خودرو برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس خودرو (سهامی عام) با حضور بیش از٧٨ درصد  از سهامداران، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی، نماینده شرکت فرابورس ایران  و جمعی از مدیران ارشد ...
تمدیدآگهي مناقصه عمومی  شماره165-1402

تمدیدآگهي مناقصه عمومی شماره165-1402

  تمدیدآگهي مناقصه عمومی شماره165-1402 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و ب...