آرشیو ماه مهر 1402

آگهي  مناقصه عمومی  شماره 228-1402

آگهي مناقصه عمومی شماره 228-1402

  آگهي  مناقصه عمومی شماره 228-1402 (تمدید دوم) شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان وا...
آگهي  مناقصه عمومی  شماره 232

آگهي مناقصه عمومی شماره 232

                                &n...