آرشیو ماه شهریور 1402

سهند پارس خودرو تاییدیه آزمون کنترل پایداری (ESC ) را دریافت کرد

سهند پارس خودرو تاییدیه آزمون کنترل پایداری (ESC ) را دریافت کرد

خودروی سهند ،محصول جدید شرکت پارس خودرو که در حال گذراندن مراحل پایانی تست های استانداردی است، آزمون سیستم کنترل پایداری را با موفقیت پشت سر گذاشت و تاییده دریافت کرد.