آغاز تولید آزمایشی سهند در پارس خودرو

آغاز تولید آزمایشی سهند در پارس خودرو

  سهند محصول جدید پارس خودرو در راستای گسترش سبد محصولات این شرکت، در فاز آزمایشی وارد خط تولید شد.   به گزارش روابط عمومی؛ خودروی سهند که با تغییرات زیاد و بروزرسانی پلت...
آگهي مناقصه محدود پیرو مناقصه عمومی  شماره 1402/190

آگهي مناقصه محدود پیرو مناقصه عمومی شماره 1402/190

  آگهي مناقصه محدود پیرو مناقصه عمومی  شماره  1402/190   شركت پارس خودرو در نظر دارد انجام عملیات ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لـذا از كليـه تامین...