افتتاح خط پرس G2در شركت پارس خودرو

افتتاح خط پرس G2در شركت پارس خودرو

شركت پارس خودرو به عنوان قديمي ترين خودروساز خاورميانه هم زمان با دهه مبارك فجر از خط پرس G2 رسما بهره برداری کرد. 
آگهي  مناقصه عمومی  شماره 73

آگهي مناقصه عمومی شماره 73

آگهي  مناقصه عمومی شماره 73 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به...
آگهي  مناقصه عمومی  شماره 72

آگهي مناقصه عمومی شماره 72

آگهي  مناقصه عمومی شماره 72 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به...
آگهي مناقصه عمومی  شماره 71

آگهي مناقصه عمومی شماره 71

آگهي مناقصه عمومی شماره 71 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل م...