در ۸ ماه نخست سال محقق شد؛ عبور تولید پارس خودرو از مرز ۹۰ هزار دستگاه/ رشد تولید و ارتقا کیفیت در دستور کار

در ۸ ماه نخست سال محقق شد؛ عبور تولید پارس خودرو از مرز ۹۰ هزار دستگاه/ رشد تولید و ارتقا کیفیت در دستور کار

شرکت پارس خودرو توانست در ۸ ماه ابتدایی امسال از مرز تولید ۹۰ هزار دستگاه خودرو سواری عبور کند.
آگهی مناقصه عمومی  30-1401

آگهی مناقصه عمومی 30-1401

آگهي مناقصه عمومی شماره 30 - 1401 شرکت پارس خودرو در نظر دارد فعالیت های مندرج در جدول ذیل را به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لـذا از كليـه تامین کنندگان و پيمانكارا...
آگهی مناقصه عمومی  32-1401

آگهی مناقصه عمومی 32-1401

  آگهي مناقصه عمومی شماره: 32-1401   شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق تامین کننده واجد صلاحیت تامین نماید، لـذا از كليـه تولید کنندگان، با زمینه فعالي...